de gener 07, 2005

homes de lletres
que sou copistes
i no enteneu res.
estampeu manuscrits
hieràtics a les parets.
incorreccions per tot
en cursiva. satiritzar
als mestres traçant
erràtics. és la demòtica
rigidesa per fer diner.
així us anomenàven els grecs,
la genteta que escriu, els aprenents.

( sobre uns escrivents egipcis i d'altra mena de gent )