de maig 11, 2005

tontament burxada, la pita dedins
si fibla no se sap si és estigma
de finament vital o de fertilitat
deshabitada. dèdal calcari,
fibril·la conspiradora on l' ofec,
la conxorxa d'alenar al cau coral·loide,
costa. a besllum els ullals pulmonars i corcs.
poma carabruta, pigada i graciosa
amb alè anisolític combatent la por constant.
tumors florint la venustat i ella lluitant.