de novembre 21, 2005

d' un cop de puny
contra la paret
i una mirada perduda
va la història.
de la vidriera que s'esberla
i una escletxa que es bada.
de l' hematoma de l' oblit,
del panadís de les hores
flonges.d'això va l'emulsor
que s' amotina.

*e*