de novembre 28, 2006


si camino torta és per una talonera,
em repinto la retrospectiva en silenci
i perdo el ritme del dits a compàs
de febre. es veu que véns.
la ressenya s'escampa pel cobrellit.

*e*