de desembre 08, 2006


" les fotografies no guarden
les borrasques de l'ànima"

yael langella