de maig 31, 2010


tan lleu com el
rastre de la frase
al baf.
matant-te el nervi,
ennegrint la sang.

*e*