de juny 07, 2011


la velocitat de penetració
de la pluja en la sorra
o la velocitat de la sorra
empassant-se l'aigua.
alguna cosa dissecada,
la indiferència cap el que no
és mineral.

*e*