de juny 28, 2010


no es deu notar
res abans d'entrar
a la part més humida
del bosc, el murmuri
que t'hi porta, la idea
d'uns enfosquits rierols.
davant la impossiblitat
d'ampliar parets rotar en 180
graus el turmell.exposar
tots aquells noms
que sense adonar-se
han creat un, suau sí,
han creat un col·lapse.

*e*