de novembre 14, 2006


observa la intempèrie i els repèls
sagnants. el sol de fred, el defalliment
i la rendició per tancar la pròpia dissort.
la balandra dels avatars i l'aventura
de demolir cadenats.com tothom.

*e*