d’agost 08, 2005

rellegeixo Foix i cremo espècies etiquetades en nom de l' opi a la cambra:

" ¿Com és la carn, guanyat el goig, d' inerta
Que ens som estranys en ignorat jardí
I rebutgem , sedents, nèctars i vi,
enyoradissos d' una deu incerta?"